Uluslararası Katılımlı Nobelyum Bilim Kongresi Konuları

Moleküler Biyoloji

İmmünogenetik

Biyofizik

Moleküler Genetik

Biyoteknoloji

Kanser

Nanoteknoloji

Nörobilim

CRISPR

Kök Hücre

Mikrobiyoloji

Biyoinformatik

Genetik Mühendisliği

Evrim

İlaç Teknolojisi